ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο ιστότοπος www.georgianikolaou.com ανήκει στην ατομική επιχείρηση υπηρεσιών διαδικτυακών συνεδριών της Νικολάου Γεωργίας, που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη. Η ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας είναι nikolaougeorgiapsy@gmail.com .

Για την χρήση της ιστοσελίδας οφείλετε να διαβάσετε και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου.

Το παρόν αποτελεί νομικό έγγραφο το οποίο δεσμεύει εσάς που επισκέπτεστε την ιστοσελίδα www.georgianikolaou.com . Καλείστε να διαβάσετε τους παρόντες όρους με προσοχή. Εφόσον τελικά αποφασίσετε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα , θεωρείται πως έχετε αποδεχτεί τους όρους του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε είτε με τους παρόντες όρους είτε με την Πολιτική Απορρήτου, οφείλετε να σταματήσετε την χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Η Νικολάου Γεωργία έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες «Όρους Χρήσης» ή/και την «Πολιτική Απορρήτου» οποιαδήποτε στιγμή, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας. Η Νικολάου Γεωργία διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει τον ιστότοπό της και να διακόψει τις υπηρεσίες της οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η Νικολάου Γεωργία παρέχει αποκλειστικά υπηρεσίες διαδικτυακών συνεδριών μεταξύ θεραπευόμενων (χρηστών) και της ίδιας. Υπεύθυνη για την διαδικασία της ψυχοθεραπείας (ψυχοθεραπευτικοί χειρισμοί, αριθμός συνεδριών μέχρι την ολοκλήρωσή της, χρόνος και τρόπος πραγματοποίησής τους), καθώς και για τον χρόνο και τον τρόπο πληρωμής είναι η ίδια. Κανένα από τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας δεν δηλώνει ότι κάποια συγκεκριμένη θεραπεία είναι κατάλληλη, ασφαλής και αποτελεσματική για εσάς. Η πληρωμή από το χρήστη γίνεται όταν ορίζεται και μέχρι και τρεις ώρες πριν διενεργηθεί η συνάντηση με τον ψυχοθεραπευτή (Νικολάου Γεωργία).

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε εκμετάλλευση, τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκμετάλλευση, ολική ή μερική, τμηματικά ή περιληπτικά, του περιεχομένου του ιστότοπου. Το Logo που περιλαμβάνεται στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί καταχωρημένο σήμα της Νικολάου Γεωργίας και ανήκει στην ίδια. Απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση του χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Νικολάου Γεωργίας. Τα παραπάνω ρυθμίζονται και προστατεύονται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου 2121/93, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα. Οι σύνδεσμοι που υπάρχουν στην ιστοσελίδα παραπέμπουν σε προσωπικούς λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της Νικολάου Γεωργίας (Facebook, Instagram), για την διευκόλυνση της επικοινωνίας με τους ενδιαφερομένους.

Λειτουργία του Ιστότοπου – Περιορισμός Ευθύνης

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας (Νικολάου Γεωργία) δεν εγγυάται την αδιάλειπτη διαθεσιμότητα του ιστότοπου, καθώς μπορεί να επηρεάζεται από αιτίες που δεν ελέγχονται από τον ίδιο, όπως από προβλήματα στα δίκτυα επικοινωνιών ή από τον μεγάλο αριθμό επισκεπτών ταυτόχρονα. Επιπλέον, κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για τη δική του προστασία (χρήση antivirus ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του ιστότοπου. Το κόστος διορθώσεων το αναλαμβάνει ο επισκέπτης και σε καμία περίπτωση ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας. Είναι πιθανό, για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης της πλατφόρμας ή της ιστοσελίδας, να διακόπτεται ή/και να τροποποιείται προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του ιστότοπου. Οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι ο διαχειριστής της παρούσας ιστοσελίδας δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημία των χρηστών προερχόμενη από τον ιστότοπο ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ’ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την
καθυστέρηση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του.

Πολιτική Ακύρωσης – Επιστροφής Χρημάτων

Πληρώνετε προκαταβολικά έως και τρεις ώρες πριν από την καθορισμένη συνεδρία. Εφόσον έχει κατατεθεί το ποσό, επιστροφές χρημάτων δεν γίνονται δεκτές σε περίπτωση ακύρωσης. Ωστόσο, έχετε τη δυνατότητα να μεταβάλλετε την ώρα και την ημέρα της διαδικτυακής συνεδρίας, κατόπιν συνεννόησης με τον ψυχολόγο (Νικολάου Γεωργία). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ο ψυχολόγος (Νικολάου Γεωργία) έχει δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και ώρα της συνάντησης, με την υποχρέωση να ενημερώσει εσάς εγκαίρως μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που δώσατε στον ιστότοπο. Η νέα ημέρα και ώρα θα αποφασιστεί και από τους δύο. Η απόδειξη πληρωμής λαμβάνεται ηλεκτρονικά στο e-mail επικοινωνίας που εσείς έχετε δηλώσει.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα “Πολιτική Απορρήτου” επεξηγεί τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει ο ιστότοπος www.georgianikolaou.com, πώς τα διαχειρίζεται και πού μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Με την αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου στην φόρμα επικοινωνίας, συμφωνείτε ρητά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων και την τήρηση του ιατρικού απορρήτου.

Δεδομένα που συλλέγονται από τον Ιστότοπο

Ο ιστότοπος www.georgianikolaou.com συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της νόμιμης και ορθής λειτουργίας του. Για τον προγραμματισμό της διαδικτυακής συνεδρίας με την αρμόδια ψυχολόγο Νικολάου Γεωργία συλλέγονται τα εξής προσωπικά δεδομένα: ονοματεπώνυμο, email και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η ορθότητα του email που δηλώσατε επιβεβαιώνεται μέσω μηνύματος που σας αποστέλλεται ως απάντηση στην φόρμα επικοινωνίας. Ο σκοπός της συλλογής αυτών των δεδομένων είναι να υπάρχει δυνατότητα να εκδηλωθεί το ενδιαφέρον σας για συνεδρία, να οριστεί μέρα και ώρα και να αποφασιστεί τρόπος πληρωμής. Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ειδοποιηθείτε, στην περίπτωση που χρειαστεί να αλλάξει η ώρα ή/και η ημερομηνία της συνεδρίας. Τα δεδομένα αυτά στέλνονται απευθείας στο email του κατόχου της ιστοσελίδας.

Για τα δεδομένα πληρωμών ισχύουν τα εξής: θα πρέπει να γίνει προπληρωμή ηλεκτρονικά για την πραγματοποίηση της συνεδρίας. Ενημερώνετε τον ψυχολόγο (Νικολάου Γεωργία) για την τράπεζα που σας εξυπηρετεί και σας αποστέλλεται στο email που έχετε δηλώσει το αντίστοιχο IBAN. Οφείλετε να στείλετε ηλεκτρονικά στο email του ψυχολόγου (Νικολάου Γεωργία) την απόδειξη κατάθεσης, ειδάλλως δεν ολοκληρώνεται η διαδικασία. Μόλις συμβεί, αποστέλλεται από την ίδια η απόδειξη/ τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε αποστέλλοντας email στο nikolaougeorgiapsy@gmail.com .